KontaktaiProjekto vadovas

Aleksej Peržu
aleksej.perzu@stud.leu.lt
Lietuvos edukologijos universiteto Biologijos specialybės studentas


Studentų mokslinės veiklos ir tyrimo projekto mokslinis vadovas

Prof. habil. dr. Petras Kurlavičius
Lietuvos edukologijos universiteto profesorius