Taisyklės

VARTOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Svetainėje www.gerviutyrimai.eu renkami asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti moksliniams tyrimams bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir apskaitai.
  2. Vartotojo asmens duomenys sunaikinami, jei jis to reikalauja. Projekto vykdytojai turi teisę palikti suteiktą mokslinę informaciją po asmens duomenų sunaikinimo.
  3. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą.