KontaktaiProjekto vadovas

Aleksej Peržu
aleksejperzu@outlook.com
VDU Švietimo akademijos Biologijos specialybės magistratūros absolventas


Studentų mokslinės veiklos ir tyrimo projekto mokslinis vadovas

Prof. habil. dr. Petras Kurlavičius
VDU Švietimo akademijos profesorius